0
Menu
Terms and Conditions

قوانین و مقررات

  1. موسسه دانش¬افزا فراخوان ثبت نام هر دوره را حداقل دوهفته قبل از برگزاری اعلام می¬نماید و فراگیران عزیز می¬توانند از طریق وبسایت موسسه و یا از طریق تماس تلفنی ثبت نام نمایند.
  2. شهریه هر دوره پس از انجام کارشناسی های  مربوطه در سایت اعلام می¬شود.
  3. داوطلبان باید هزینه ثبت نام را قبل از تاریخ برگزاری دوره پرداخت نموده باشند.
  4. در صورت انصراف داوطلبی پس از پرداخت شهریه تا قبل از شروع دوره موسسه وجه پرداختی را به حساب داوطلب مستردد می نماید.
  5. در صورت انصراف داوطلب حین برگزاری دوره امکان استرداد وجه وجود ندارد.
  6. داوطلبانی که برای بار دوم در یک دوره شرکت می¬نمایند از30% تخفیف بهره مند خواهند شد.
  7. هزینه های پذیرائی از فراگیران در هر دوره بر عهده موسسه می¬باشد.
  8. در پایان هر دوره گواهینامه دوره مربوطه به داوطلب ارائه می¬گردد.
0%